Libertariansk fri vilja

18,3% av de svarande på philpapers enkät anger att de tror på libertariansk fri vilja.

Kanske är detta tillräckligt många för att någon ska googla. Hen blir då erbjuden diverse halmgubbar som ett billigt sätt att bevara den kognitivt harmoniska villfarelsen. Kanske måste det vara så.

Låt oss slippa reklamen

Förra valet skickade jag mejl till några partier om hur de ställer sig till utomhusreklam. Jag blev besviken när inte ett enda parti uttryckte sig restriktivt. Den kognitivpsykologiska forskningen borde inte vara så svår att tolka, om man känner till den; Jag bedömer det som att de flesta människor inte har en chans försvara sig mot den reklam som tränger sig på. Att betala 54 kronor för att åka pendeltåg kräver en ytterst avancerad arsenal av kognitiva knep om man vill klara sig någorlunda skonad från den service man har betalat för.

Ge individen bättre chans att försvara sig. Låt oss slippa reklamen i kollektivtrafiken.

Jag tror att människan är fri och det är med den premissen jag önskar att vi gemensamt väljer viss tystnad. Jag vill att vi använder vår frihet till att värdera. Jag vill inte att vi missbrukar vår frihet genom att sälja ut vår värderingsförmåga till högstbjudande.